STARTSIDAN     INTEGRATION     KVALITET     RISKANALYS     KONTAKT

 
Miljö- & kvalitetssäkring
 
I dag ses en väl kommunicerad och bra genomförd miljö- och kvalitetssäkring som en lönsam investering och konkurrensfördel - inte bara nationellt, utan även internationellt. Kunder och näringsliv blir alltmer kvalitets- och miljömedvetna och har miljö- och kvalitetssäkring som mål, ett mål som blir lättare att uppnå med hjälp av Miljökonsulterna MHS AB.
 
Vi hjälper ditt företag att bygga upp ett väl fungerande system för miljö- och kvalitetssäkring, oavsett företagsstorlek eller verksamhet.
 
Vi vill gärna besöka dig och ditt företag och informera om hur vi gemensamt kan bidra till att utveckla ditt företag för att möta morgondagens krav och behov. Om du vill så genomför vi sedan en miljö- och kvalitetssäkring. För detta erbjuder vi riskanalys, utbildning, handledning, revision, praktisk hjälp inom såväl arbetsmiljö som yttre miljö, kvalitetssäkring vid genomförande samt upprättande av följande dokument:
 
Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
 
Arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001 ersatt med ISO 45001
(Occupational Health and Management)
 
FR2000:2017
 
Ledningssystem för kvalitet SS-EN ISO 9001:2015
 
Ledningssystem för miljö SS-EN ISO 14001:2015
 

 


 

Copyright © 2009 Miljökonsulterna MHS AB, Kvalitets- och miljökonsult: David Pettersson
Egebyvägen 27, 697 74 SKÖLLERSTA, Tel: 019-678 40 01,  Mobil: 070-572 13 34